Lidmaatschap 2017

 
Lidgeld voor vzw Grafzerkje voor 2017 kan nog altijd betaald worden:

individueel lidmaatschap: € 12 
lidmaatschap koppel: € 18
steunende leden betalen € 30 maar meer mag natuurlijk ook
 
U kunt nu lid worden tot eind 2017 door volgend bedrag te storten op 736-0010440-28 (BE37 7360 0104 4028):

- betalend lid: € 12 per persoon (koppels € 18);
- steunend lid: vanaf € 30 (met vermelding van uw naam in de Nieuwsbrief);
- gedrukte zwart/wit Nieuwsbrief: extra € 25, € 30 voor Nederland.

Nederlandse vrienden kunnen hun lidmaatschap aanbetalen ofwel mits de vermelding van volgende BIC: KRED BEBB en IBN: BE37 7360 0104 4028 ofwel stuurt u een briefje of e-mail naar [email protected] en vermeldt het bedrag dat u naar zijn rekening hebt overgemaakt.
U maakt het bedrag over op rekeningnummer NL19RABO0179966723 ten name van P.P.C. Vernimmen, Snelliusstraat 47c, 2517 RH Den Haag, onder vermelding van "vzw Grafzerkje".

Het bestuur.