Wie zijn wij:


Grafzerkje vzw kwam in 2001 tot stand vanuit een diverse groep mensen met een passie voor alles wat funerair erfgoed aanbelangt. Onder de leden en bestuursleden (samen meer dan 200) bevinden zich niet alleen historici, kunsthistorici en academici, maar ook een grote groep uiterst gedreven lokale actoren en vrijwilligers die zich reeds jarenlang inzetten voor het behoud en de bescherming van funeraire parels in Vlaanderen. De vzw tracht dit te realiseren vanuit een brede en interdisciplinaire kijk op funerair erfgoed. Dit gaat van adviesverlening aan beleidsmakers, funeraire reizen en bezoeken, het steunen van leden die peterschap opnemen over één of meerdere grafmonumenten, tot het uitwerken van kwalitatieve en resultaatsgerichte trajecten rond educatie en restauratie van funerair erfgoed.
 
Concreet organiseert de vzw voor leden en niet-leden op zeer regelmatige basis bezoeken aan tal van funeraire locaties in binnen- en buitenland (o.l.v. Jacques Buermans en An Hernalsteen). Potentiële peters en meters van grafmonumenten kunnen bij de vzw terecht voor advies en beperkte projectmatige onderhoudspremies voor graven in peterschap. Sinds maart 2015 werd binnen de vzw met een aparte werkgroep een traject boven de doopvont gehouden voor het samenbrengen van expertise rond de restauratieproblematiek van graftrommels. Concreet werkt deze groep, onder leiding van Lin Verbeemen, momenteel met de graftrommels uit Hallaar (Heist-op-den-Berg), deze kennis wordt regelmatig en op diverse momenten en manieren met een publiek van experten en geïnteresseerden gedeeld. Sinds kort werkt de vzw ook mee een project uit rond educatieve begeleiding van groepen en scholen (i.s.m. Tamara Ingels en An Hernalsteen). De vzw is ook beheerder van de website www.schoonselhof.be, waarop een online inventaris (met historiek, beschrijving, plaatsindicatoren en foto’s) te vinden is van meer dan 5500 grafmonumenten in en rond Antwerpen.

Lidmaatschap:


Het gewone lidmaatschap voor één jaar bedraagt slechts 12 euro, en voor een echtpaar doen we er nog iets af: zij betalen 18 euro voor zijn tweetjes. Steunend lid wordt u vanaf 30 euro, maar méér màg.

Ons rekeningnummer is BE37 7360 0104 4028. Penningmeester Dirk Joos leidt dit alles in goede banen.

Wat krijgt u in ruil?

Korting bij rondleidingen die Grafzerkje organiseert, de Nieuwsbrief van de vzw gratis per e-mail (de gedrukte versie blijft betalend!), vakkundige begeleiding bij de overname van concessies, uitnodiging bij plechtigheden, enz … De steunende leden worden vermeld in de Nieuwsbrief. En vooral de garantie dat uw geld goed gebruikt wordt voor het redden van waardevol funerair erfgoed. Daarover krijgt u regelmatig nauwkeurige informatie.